Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine

Eesti oli 1. juulist 31. detsembrini 2017 Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja. Eesistumisüritustel osales umbes 34 000 külalist. Väliskülalisi neist oli 27 000, sealhulgas tuhatkond ajakirjanikku.

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames toimus Eestis 275 ametlikku üritust, sealhulgas üks tippkohtumine, 10 ELi ministrite mitteametlikku kohtumist, 10 kõrgetasemelist konverentsi, 226 ekspertide taseme kohtumist (sh ekspertide taseme konverentsid), 8 parlamentaarse mõõtme üritust ning visiidid, 1 riigipeade summit. Eesistumisüritustel osales umbes 34 000 külalist. Väliskülalisi neist oli 27 000, sealhulgas tuhatkond ajakirjanikku.

Olga Korneitsik’u tööülesanded Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames:

  • Strateegilise ja taktikalise kommunikatsiooni planeerimine venekeelse sihtrühma suunal
  • Kriisikommunikatsioon
  • Ministeeriumite, riigiasutuste ja partnerite nõustamine kommunikatsiooni osas
  • Euroopa Liidu temaatikat populariseerimine ja info edastamine laiemale avalikkusele (sh. koolid ja kodanikualgastused).
  • Rahvusvahelises meediakeskuses töökogemus (akrediteeritud u. 400 ajakirjaniku)
  • Välispressireiside planeerimine ja teostamine
  • Online-kanalite sisu loomine ja uuendamine

Auhindade loetelu: 

  • Selge sõnumi auhind 2017 – Eesti Keele Instituut
  • Aasta suhtekorraldaja 2017 – Eesti Suhtekorraldajate Liit (EPRA)
  • Aasta suurprojekt 2017 – Eesti Suhtekorraldajate Liit (EPRA)

Rohkem teavet:

https://www.eu2017.ee

Eesti elanikest 79% toetab Eesti kuulumist Euroopa Liitu, selgub Riigikantselei tellitud ning Rait Faktum & Ariko OÜ korraldatud uuringust „Elanikkonna teadlikkus ja suhtumine Euroopa Liidu küsimustes“. 52% vastanutest hindas, et on kursis Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisega seotud tegevustegaEestit peab eesistujariigina edukaks 61% ning ebaedukaks 15% elanikest. Neljandikul vastajatest ei olnud sellel teemal seisukohta. Kõige sagedamini nimetatud valdkond, millele Eesti eesistumise jooksul enim keskendus, oli Euroopa digivaldkonna arendamine (56% elanikest).

Meedia:

Eesistujad: EL-i tipud ei jäta juhuse hoolde kõnepuldi kõrgust ega jaki värvi

Eesistujad meenutavad: kajaka päästmine ja Macroni kohtumine kööginurgas

Eesistumine arvudes: 1700 läbirääkimist ja 600 kilo komme

Klen Jäärats: igas Eesti peres on populistidega võitlev eesistumisveteran

 

Post navigation