Entsüklopeedia Estonica

Entsüklopeedia Estonica on Eesti Instituudi poolt loodud ja täiendatav Eesti-teemaline  võrguväljaanne. 

Entsüklopeedia Estonica sihiks on anda terviklik ja süstemaatiline ülevaade Eesti ühiskonnast, kultuurist, ajaloost, loodusest, haridusest, teadusest, riiklikust korraldusest ja majandusest ning nende valdkondade vahelistest seostest. Estonica loodi aastal 2000, hiljem on seda jõudumööda täiendatud ja uuendatud ning ulatuslik värskendamine on parajasti käsil.

Estonicas avaldatud tekstid on koostatud oma ala asjatundjate poolt, illustratsioonidena on kasutatud enamasti professionaalsete fotograafide töid ja arhiivimaterjale. Estonica loomise taga on püüe näidata Eestile eriomast ning pakkuda pidepunkte siinses kultuuriruumis orienteerumiseks.

2012. aastal ilmus Estonica uuendatud versioon vene keeles. PR-kampaania peamiseks eesmärgiks oli Tallinna ja Ida-Virumaa põhikooliõpilaste, gümnaasiumiõpilaste, õppejõudude ja esimeste kursuste tudengite teavitamine uue venekeelse infoallika ilmumisest.

http://www.estonica.org/en/

 

 

Post navigation