Võrdse palga päev

Võrdse palga päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust soolise palgalõhe olemusest, selle mõjust ja tagajärgedest.

21 aprill kui võrdse palga päev on sümboolse tähendusega, kuna selleks päevaks saab keskmine Eesti naine teenitud sama palga, mille keskmine Eesti mees teenis eelneva aasta 31. detsembriks. Euroopa Liidu riikide võrdluses oli Eurostati andmetel 2013. aastal palgalõhe Eestis 29,9%, mis on Euroopa Liidu suurim.

Võrdse palga päeva eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust soolise palgalõhe olemusest, selle mõjust ja tagajärgedest, aga ka leida võimalikke lahendusi hoiakute ja olukorra muutmiseks. Tänavuse võrdse palga päeva teavitustegevuste fookus on lapsevanemlusega seotud teguritel.

Soolise võrdõiguslikkuse eksperdi Liina Järviste sõnul on palgalõhe üheks põhjuseks sooline segregatsioon hariduses ja tööturul, mis omakorda tuleneb Eesti inimeste hoiakutest ja kehtivatest normidest naistele ja meestele.

Sooline palgalõhe on kompleksne nähtus ja väljendab ühiskonnas valitsevat ebavõrdsust, mis on mõjutatud paljudest erinevatest ja üksteisega seotud aspektidest. Naiste ligi kolmandiku võrra madalam palk mõjutab nii naiste majanduslikku sõltumatust kui laste vaesusriski.

Võrdse palga päeva ürituste läbiviimist rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Võrdse palga päeva 2015 kommunikatsioon oli teostatud koostöös kommunikatsioonibüroo JLPga.

http://www.stereotyyp.ee

Post navigation